×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 227

رونوشت از بودجه 97

جمعه, 22 دی 1396 ساعت 15:30 نوشته شده توسط

علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران، معتقد است بودجه 97 در مقایسه با بودجه سال های قبل مترقی تر نیست چرا که ناهماهنگی در اصول آن مشهود است.

رونوشت از معمای واگذاری

جمعه, 22 دی 1396 ساعت 15:30 نوشته شده توسط

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: اجرای صحیح اصل 44 نیازمند تغییر الگوی ذهنی در تمام اجزای حاکمیت است. 

بودجه 97

جمعه, 22 دی 1396 ساعت 14:58 نوشته شده توسط

علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران، معتقد است بودجه 97 در مقایسه با بودجه سال های قبل مترقی تر نیست چرا که ناهماهنگی در اصول آن مشهود است.

معمای واگذاری

جمعه, 22 دی 1396 ساعت 14:58 نوشته شده توسط

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: اجرای صحیح اصل 44 نیازمند تغییر الگوی ذهنی در تمام اجزای حاکمیت است. 

معمای واگذاری

جمعه, 22 دی 1396 ساعت 14:39 نوشته شده توسط

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: اجرای صحیح اصل 44 نیازمند تغییر الگوی ذهنی در تمام اجزای حاکمیت است. 

بودجه 97

جمعه, 22 دی 1396 ساعت 14:28 نوشته شده توسط

علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران، معتقد است بودجه 97 در مقایسه با بودجه سال های قبل مترقی تر نیست چرا که ناهماهنگی در اصول آن مشهود است.

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

جمعه, 22 دی 1396 ساعت 14:18

محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن تجارت در نجریان نشست شورای گفتگو تاکید کرد: تامین مالی ارزان برای ورادات ماشین آلات معدنی از منابع صندوق ذخیره ارزی زمینه ساز توسعه معدن می شود

رئیس اتاق ایران معتقد است: در صورتی که تغییر نگاه در مدیریت بنگاه ها ایجاد نشود، عملا نتیجه مطلوبی از واگذاری ها گرفته نمی شود 

رئیس اتاق ایران معتقد است: در صورتی که تغییر نگاه در مدیریت بنگاه ها ایجاد نشود، عملا نتیجه مطلوبی از واگذاری ها گرفته نمی شود 

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دوشنبه, 10 تیر 1392 ساعت 11:33

محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن تجارت در نجریان نشست شورای گفتگو تاکید کرد: تامین مالی ارزان برای ورادات ماشین آلات معدنی از منابع صندوق ذخیره ارزی زمینه ساز توسعه معدن می شود