×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 227

رونوشت از بودجه 97

جمعه, 22 دی 1396 ساعت 15:30 نوشته شده توسط

علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران، معتقد است بودجه 97 در مقایسه با بودجه سال های قبل مترقی تر نیست چرا که ناهماهنگی در اصول آن مشهود است.

رونوشت از معمای واگذاری

جمعه, 22 دی 1396 ساعت 15:30 نوشته شده توسط

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: اجرای صحیح اصل 44 نیازمند تغییر الگوی ذهنی در تمام اجزای حاکمیت است. 

بودجه 97

جمعه, 22 دی 1396 ساعت 14:58 نوشته شده توسط

علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران، معتقد است بودجه 97 در مقایسه با بودجه سال های قبل مترقی تر نیست چرا که ناهماهنگی در اصول آن مشهود است.

معمای واگذاری

جمعه, 22 دی 1396 ساعت 14:58 نوشته شده توسط

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: اجرای صحیح اصل 44 نیازمند تغییر الگوی ذهنی در تمام اجزای حاکمیت است. 

معمای واگذاری

جمعه, 22 دی 1396 ساعت 14:39 نوشته شده توسط

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران معتقد است: اجرای صحیح اصل 44 نیازمند تغییر الگوی ذهنی در تمام اجزای حاکمیت است. 

بودجه 97

جمعه, 22 دی 1396 ساعت 14:28 نوشته شده توسط

علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران، معتقد است بودجه 97 در مقایسه با بودجه سال های قبل مترقی تر نیست چرا که ناهماهنگی در اصول آن مشهود است.